LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB - Political Consulting

Úvodní strana Cílové skupiny Náš ředitel Media Načasování Naše společnost Poradenství Sdělení Strategie Naše služby Politický Marketing

LCB - Political Consulting

Politický Marketing v několika slovech     

Politický marketing je metoda, jak vytvořit dobrou volební kampaň. Opírá se o politologii, politickou sociologii a komunikaci. Rozdíly mezi

ním a komerčním marketingem jsou vetší než jejich podobnosti. Není pravda, že politický marketing vyrábí vyprázdněné a kosmetické

kampaně, zaměřené jen na zevnějšek. Naopak, kampaně vytvářené dobrými konzultanty mají silné obsahy, věrně zachovávají historickou

identitu strany, respektují osobnost kandidáta a nabízejí rozumné návrhy, směřující k rozvoji zemí.

     

Metody politického marketingu vycházejí ze znalosti elektorátu a volební diagnostiky. Prostřednictvím výzkumů veřejného mínění a

statistické analýzy se snaží dojít ke čtyřem klíčovým znalostem: jaký je kandidát, jací jsou jeho protivníci,  jací jsou voliči, jak vypadají

volby. Tento výchozí bod umožňuje vytvořit volební strategii, která je složena ze sdělení, cílových skupin, na které bude kampaň

zaměřena, vybraných komunikačních prostředků a časového plánu (načasování), jak předchozí složky využívat.

Kampaň řízená metodou politického marketingu zaručuje, že sdělení bude jen jedno. To samé bude říkat slogan jako kandidátova image.

Je jen jedno sdělení vyjádřeno tisícem způsobů. Kandidátova image je pouze redukovaná, jasná, nezaměnitelná a neverbální forma toho,

co říká zbytek kampaně slovy a argumenty.

Základ dobrých sdělení je tvořen silnými stránkami kandidáta, identitou jeho strany a přáními a obavami voličů. Když je sdělení

postaveno na těchto složkách, výsledek bývá efektivní.

Sdělení se komunikuje voličům. Ale ne všem ve stejný čas a stejným způsobem. Někteří voliči se zajímají o politiku a čtou noviny. Jiní se

nezajímají a číst je nebaví. Ti první vědí, že budou volby, a také vědí, koho bodou volit. Ti druzí se o volbách dozví pár dní před jejich

zahájením a lehce mohou změnit svůj názor.

Různé vlastnosti voličů segmentují elektorát. Díky tomu víme, kdy a ke komu se obracet daným sdělením a danými médii.  Dlouho před

volbami je dobré používat tisk a politické argumenty. Protože právě tehdy se rozhodují informovaní voliči. Ve středně dobém horizontu je

dobré použít rozhlas a dávat konkrétní a atraktivní nabídky těm, kteří volí porovnáním jednotlivých nabídek. Krátce před volbami jsou

rozhodující emoce a kandidátova image. Ti, kteří se o politiku nezajímají, se nerozhodují na základě politického přesvědčení. Je to doba

pro nejjednodušší sdělení pomocí image, televizí a pocitem moci, který kandidát vyvolává.

Velká část efektivity politického marketingu je postavena na znalosti prostředí a fungování médií. Jak udělat mediální plán pro volební

kampaň, jak naučit kandidáta vystupovat před kamerou nebo v debatě, jak upravovat a prezentovat obrázky tak, aby byl u voličů vyvolán

pozitivní dojem z kandidáta. Všechny tyto aktivity vyžadují práci konzultantů, kteří mají znalosti politického marketingu a zkušenosti z

mnoha úspěšných kampaní.

Politický marketing je disciplína založená na strategii. Jako taková klade rozhodující důraz na znalost logiky, se kterou se spouští

jednotlivé složky kampaně. Jejich pořadí dramaticky mění produkt. Proto je důležité dělat dobré věci a dělat je dobře. Navíc je potřeba je

dělat v ten správný čas. Vědět kdy a proč kampaň začíná. Jak dosáhnout ůčinku. Jaké jsou techniky pro zahájení, udržení a ukončení

volební kampaně. Znát cíle každého formátu sdělení, roli médií, cílové skupiny, které musíme získat. Větší i menší složitosti, které z této

disciplíny udělaly práci pro specialisty.

Politický marketing je sada nástrojů na vyhrání voleb. Většina těchto jednoduchých a výkonných nástrojů se ovládá procesy, které je

možné naučit volební týmy tak, aby zvýšily dopad a efektivitu své práce.

Ve volební kampani se mobilizují rozsáhlé zdroje a generují velká očekávání. Osud politického projektu není banální. Zavazuje

každodenní život miliónů lidí. To, co je ve hře, žádá, aby byla volebním kampaním věnována odbornost a vážnost.  Politický marketing je

profesionální odpovědí na komplexní otázky, které kampaně pokládají. Taková odpověď vytváří rozdíl mezi projekty, které mění charakter

země, a frustrovanými pokusy, které budou ve volební období zapomenuty.

Dr. Luis Costa Bonino

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBPolitické poradenství
Strategie

LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB Political Consulting

Site Menu Politický Marketing

Politický Marketing v několika slovech     

Politický marketing je metoda, jak vytvořit dobrou volební kampaň.

Opírá se o politologii, politickou sociologii a komunikaci. Rozdíly mezi

ním a komerčním marketingem jsou vetší než jejich podobnosti. Není

pravda, že politický marketing vyrábí vyprázdněné a kosmetické

kampaně, zaměřené jen na zevnějšek. Naopak, kampaně vytvářené

dobrými konzultanty mají silné obsahy, věrně zachovávají historickou

identitu strany, respektují osobnost kandidáta a nabízejí rozumné

návrhy, směřující k rozvoji zemí.

     

Metody politického marketingu vycházejí ze znalosti elektorátu a

volební diagnostiky. Prostřednictvím výzkumů veřejného mínění a

statistické analýzy se snaží dojít ke čtyřem klíčovým znalostem: jaký je

kandidát, jací jsou jeho protivníci,  jací jsou voliči, jak vypadají volby.

Tento výchozí bod umožňuje vytvořit volební strategii, která je složena

ze sdělení, cílových skupin, na které bude kampaň zaměřena,

vybraných komunikačních prostředků a časového plánu (načasování),

jak předchozí složky využívat.

Kampaň řízená metodou politického marketingu zaručuje, že sdělení

bude jen jedno. To samé bude říkat slogan jako kandidátova image. Je

jen jedno sdělení vyjádřeno tisícem způsobů. Kandidátova image je

pouze redukovaná, jasná, nezaměnitelná a neverbální forma toho, co

říká zbytek kampaně slovy a argumenty.

Základ dobrých sdělení je tvořen silnými stránkami kandidáta,

identitou jeho strany a přáními a obavami voličů. Když je sdělení

postaveno na těchto složkách, výsledek bývá efektivní.

Sdělení se komunikuje voličům. Ale ne všem ve stejný čas a stejným

způsobem. Někteří voliči se zajímají o politiku a čtou noviny. Jiní se

nezajímají a číst je nebaví. Ti první vědí, že budou volby, a také vědí,

koho bodou volit. Ti druzí se o volbách dozví pár dní před jejich

zahájením a lehce mohou změnit svůj názor.

Různé vlastnosti voličů segmentují elektorát. Díky tomu víme, kdy a ke

komu se obracet daným sdělením a danými médii.  Dlouho před

volbami je dobré používat tisk a politické argumenty. Protože právě

tehdy se rozhodují informovaní voliči. Ve středně dobém horizontu je

dobré použít rozhlas a dávat konkrétní a atraktivní nabídky těm, kteří

volí porovnáním jednotlivých nabídek. Krátce před volbami jsou

rozhodující emoce a kandidátova image. Ti, kteří se o politiku

nezajímají, se nerozhodují na základě politického přesvědčení. Je to

doba pro nejjednodušší sdělení pomocí image, televizí a pocitem

moci, který kandidát vyvolává.

Velká část efektivity politického marketingu je postavena na znalosti

prostředí a fungování médií. Jak udělat mediální plán pro volební

kampaň, jak naučit kandidáta vystupovat před kamerou nebo v

debatě, jak upravovat a prezentovat obrázky tak, aby byl u voličů

vyvolán pozitivní dojem z kandidáta. Všechny tyto aktivity vyžadují

práci konzultantů, kteří mají znalosti politického marketingu a

zkušenosti z mnoha úspěšných kampaní.

Politický marketing je disciplína založená na strategii. Jako taková

klade rozhodující důraz na znalost logiky, se kterou se spouští

jednotlivé složky kampaně. Jejich pořadí dramaticky mění produkt.

Proto je důležité dělat dobré věci a dělat je dobře. Navíc je potřeba je

dělat v ten správný čas. Vědět kdy a proč kampaň začíná. Jak

dosáhnout ůčinku. Jaké jsou techniky pro zahájení, udržení a ukončení

volební kampaně. Znát cíle každého formátu sdělení, roli médií, cílové

skupiny, které musíme získat. Větší i menší složitosti, které z této

disciplíny udělaly práci pro specialisty.

Politický marketing je sada nástrojů na vyhrání voleb. Většina těchto

jednoduchých a výkonných nástrojů se ovládá procesy, které je možné

naučit volební týmy tak, aby zvýšily dopad a efektivitu své práce.

Ve volební kampani se mobilizují rozsáhlé zdroje a generují velká

očekávání. Osud politického projektu není banální. Zavazuje

každodenní život miliónů lidí. To, co je ve hře, žádá, aby byla volebním

kampaním věnována odbornost a vážnost.  Politický marketing je

profesionální odpovědí na komplexní otázky, které kampaně

pokládají. Taková odpověď vytváří rozdíl mezi projekty, které mění

charakter země, a frustrovanými pokusy, které budou ve volební

období zapomenuty.

Dr. Luis Costa Bonino

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBpolitické poradenství