LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB - Political Consulting

Úvodní strana Cílové skupiny Náš ředitel Media Načasování Naše společnost Poradenství Sdělení Strategie Naše služby Načasování

LCB - Political Consulting

Časový plán kampaně

Volební kampaně jsou komplexním procesem. Existuje široký soubor proměnných, které se kombinují a vyvíjejí. Ti, kdo pracovali v

kampani, byť jen jako dobrovolníci, viděli, že některé z těchto proměnných se neustále opakují, což umožňuje i neprofesionálům, aby

některé z nich měli pod kontrolou a efektivně s nimi zacházeli.

Jiné procesy se chovají velmi skrytě nebo mají pro ty, co se ve volební kampani pohybují, složitou logiku. Mezi ně bezpochyby patří time

management kampaně. Pokud neznáme logiku načasování kampaně, nastanou nám skutečné problémy. Častou chybou je, že že si na

začátku kampaně zadáme průzkum veřejného mínění, podle jehož výsledků komunikujeme po zbytek kampaně. Zpočátku budou naše

preference stoupat, uprostřed již stagnovat a nakonec kampaně v průzkumech propadneme a volby prohrajeme.

To se přihodí, protože každá volební kampaň má svou vlastní logiku. V každé fázi kampaně se politicky aktivují různé cílové skupiny, k

nimž je potřeba komunikovat různé formy sdělení, a to vhodnými prostředky v ten správný čas. Jestliže neznáme logiku načasování

kampaně, riskujeme podobný proces, jako když bychom někomu podávali krevní transfuzi a neznali přitom jeho krevní skupinu. Můžeme

se sice trefit, ale je daleko větší pravděpodobnost, že výsledek bude katastrofální.

  

Klíč k načacování    

Pro výkonný time management každé kampaně musíme užít následujícího principu:z momentu na moment se musíme věnovat právě

těm voličům, kteří se politicky aktivují a v tu chvíli se rozhodují, koho budou volit. Každý typ voličů se rozhoduje v jiný moment kampaně.

A každý typ voličů se rozhoduje na základě sledování jiných komunikačních prostředků.

To, v který moment se určitá cílová skupina rozhoduje, komu dá svůj hlas, zjistíme pomocí studií elektorátu. Obecným pravidlem je, že

politicky nejinformovanější a nejzaujatější voliči se rozhodují v brzké fázi kampaně. Na druhé straně, nejméně informovaní, nejméně

participující a nejméně zaujatí voliči, se rozhodují těsně před koncem kampaně. Často v posledním týdnu před volbami.

Tyto různé skupiny navíc reagují na různé typy sdělení a médií. Informovaní, politizovaní a participující voliči se rozhodují na základě

ideologie, programu, argumentů strany či kandidáta. Zajímají se hlavně o „argumentační“ média, jako je tisk nebo rozhlas, a v televizi se

zajímají spíše o zprávy a publicistické pořady.

Voliči málo informovaní a o politiku se nezajímající nečtou noviny, nevolí program ani argumenty, ale osobu. O událostech se dozvídají z

televize, ale nezajímají je publicistické pořady. Protože je politika nezajímá, tito voliči se rozhodují pod vlivem hlavně nepolitické

persuaze. Pod vlivem sympatií ke kandidátovi, emocí nebo obrazů.  

Čas jako distributor kampaně  

Přirozené soustředění se na momenty, v nichž se elektorát rozhoduje, koho bude volit, dělá z času hlavní proměnnou celkové strategie. I

když jsme definovali sdělení kampaně, pojmenovali cílové skupiny a navrhli komunikační prostředky, musíme tyto součásti distribuovat

podle dobře časově naplánovaných kritérií.

Na začátku kampaně budeme pracovat s tzv. názorovými vůdci (významnými představiteli politiky a společnosti), přirozeným

elektorátem a tzv. tvrdým jádrem. Tito voliči jsou informovaní, zaujatí, participující. V první fázi budeme preferovat tento cíl. Sdělení bude

obsahovat silné argumenty a racionální a striktně politickou persuazi. Užijeme „argumentačních“ médií: tisk, rozhlas, politické pořady.

Na druhou stranu víme, že na konci kampaně se aktivizují málo informovaní voliči. Pro ně má být obsah komunikace nepolitický,

iracionální, emotivní, obrazový a dokonce i humorný. Jako preferované médium užíváme televizi a billboardy. Obraz, emoce a moc.

Pro každou součást kampaně, ať už je to cílová skupina, sdělení nebo médium, existuje ideální moment, kdy se na jejich základě

rozhoduje o maximálně možné efektivitě kampaně. Znát logiku načasování nám umožňuje vytvořit „rentabilní“ kampaň. Tato výkonnost

nám zajistí maximální návratnost investovaných zdrojů v podobě voličských hlasů. Takto pracovat může znamenat rozdíl mezi úspěchem

a nezdarem.

  

Dr. Luis Costa Bonino

    

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBPolitické poradenství
Načasování

LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB Political Consulting

Site Menu Načasování

Časový plán kampaně

Volební kampaně jsou komplexním procesem. Existuje široký soubor

proměnných, které se kombinují a vyvíjejí. Ti, kdo pracovali v kampani,

byť jen jako dobrovolníci, viděli, že některé z těchto proměnných se

neustále opakují, což umožňuje i neprofesionálům, aby některé z nich

měli pod kontrolou a efektivně s nimi zacházeli.

Jiné procesy se chovají velmi skrytě nebo mají pro ty, co se ve volební

kampani pohybují, složitou logiku. Mezi ně bezpochyby patří time

management kampaně. Pokud neznáme logiku načasování kampaně,

nastanou nám skutečné problémy. Častou chybou je, že že si na

začátku kampaně zadáme průzkum veřejného mínění, podle jehož

výsledků komunikujeme po zbytek kampaně. Zpočátku budou naše

preference stoupat, uprostřed již stagnovat a nakonec kampaně v

průzkumech propadneme a volby prohrajeme.

To se přihodí, protože každá volební kampaň má svou vlastní logiku. V

každé fázi kampaně se politicky aktivují různé cílové skupiny, k nimž je

potřeba komunikovat různé formy sdělení, a to vhodnými prostředky

v ten správný čas. Jestliže neznáme logiku načasování kampaně,

riskujeme podobný proces, jako když bychom někomu podávali krevní

transfuzi a neznali přitom jeho krevní skupinu. Můžeme se sice trefit,

ale je daleko větší pravděpodobnost, že výsledek bude katastrofální.

  

Klíč k načacování    

Pro výkonný time management každé kampaně musíme užít

následujícího principu:z momentu na moment se musíme věnovat

právě těm voličům, kteří se politicky aktivují a v tu chvíli se rozhodují,

koho budou volit. Každý typ voličů se rozhoduje v jiný moment

kampaně. A každý typ voličů se rozhoduje na základě sledování jiných

komunikačních prostředků.

To, v který moment se určitá cílová skupina rozhoduje, komu dá svůj

hlas, zjistíme pomocí studií elektorátu. Obecným pravidlem je, že

politicky nejinformovanější a nejzaujatější voliči se rozhodují v brzké

fázi kampaně. Na druhé straně, nejméně informovaní, nejméně

participující a nejméně zaujatí voliči, se rozhodují těsně před koncem

kampaně. Často v posledním týdnu před volbami.

Tyto různé skupiny navíc reagují na různé typy sdělení a médií.

Informovaní, politizovaní a participující voliči se rozhodují na základě

ideologie, programu, argumentů strany či kandidáta. Zajímají se

hlavně o „argumentační“ média, jako je tisk nebo rozhlas, a v televizi

se zajímají spíše o zprávy a publicistické pořady.

Voliči málo informovaní a o politiku se nezajímající nečtou noviny,

nevolí program ani argumenty, ale osobu. O událostech se dozvídají z

televize, ale nezajímají je publicistické pořady. Protože je politika

nezajímá, tito voliči se rozhodují pod vlivem hlavně nepolitické

persuaze. Pod vlivem sympatií ke kandidátovi, emocí nebo obrazů.  

Čas jako distributor kampaně  

Přirozené soustředění se na momenty, v nichž se elektorát rozhoduje,

koho bude volit, dělá z času hlavní proměnnou celkové strategie. I

když jsme definovali sdělení kampaně, pojmenovali cílové skupiny a

navrhli komunikační prostředky, musíme tyto součásti distribuovat

podle dobře časově naplánovaných kritérií.

Na začátku kampaně budeme pracovat s tzv. názorovými vůdci

(významnými představiteli politiky a společnosti), přirozeným

elektorátem a tzv. tvrdým jádrem. Tito voliči jsou informovaní, zaujatí,

participující. V první fázi budeme preferovat tento cíl. Sdělení bude

obsahovat silné argumenty a racionální a striktně politickou persuazi.

Užijeme „argumentačních“ médií: tisk, rozhlas, politické pořady.

Na druhou stranu víme, že na konci kampaně se aktivizují málo

informovaní voliči. Pro ně má být obsah komunikace nepolitický,

iracionální, emotivní, obrazový a dokonce i humorný. Jako preferované

médium užíváme televizi a billboardy. Obraz, emoce a moc.

Pro každou součást kampaně, ať už je to cílová skupina, sdělení nebo

médium, existuje ideální moment, kdy se na jejich základě rozhoduje

o maximálně možné efektivitě kampaně. Znát logiku načasování nám

umožňuje vytvořit „rentabilní“ kampaň. Tato výkonnost nám zajistí

maximální návratnost investovaných zdrojů v podobě voličských

hlasů. Takto pracovat může znamenat rozdíl mezi úspěchem a

nezdarem.

  

Dr. Luis Costa Bonino

    

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBpolitické poradenství