LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB - Political Consulting

Úvodní strana Cílové skupiny Náš ředitel Media Načasování Naše společnost Poradenství Sdělení Strategie Naše služby Náš přístup k poradenství v kampaních

LCB - Political Consulting

Naše společnost nabízí poradenské služby pro volební kampaně

   

Pracujeme na velkém množství kampaní pro různé strany v latinskoamerických a evropských zemích. Každá kampaň je jedinečná, každá

strategie je specifická a každý sociokulturní kontext každé země má své vlastní charakteristiky. I přes tyto rozdíly zůstává stále stejný náš

způsob práce a naše metodologie. Dokážeme být ale také velmi flexibilní v přístupu k speciálním případům, které vyžadují vlastní řešení.

Na následujících řádcích bychom vám proto chtěli naši práci, metodologii a přístupy představit.  

Bod 1. Dohoda a definice pravidel spolupráce mezi klientem a konzultantem     

Slovní dohoda, podrobná definice pravidel spolupráce mezi klientem a konzultantem, explicitní stanovení cílů, úkolů, časového plánu,

logistiky, plánu práce, ekonomických podmínek. Podpis smlouvy či písemné dohody, kde se stanoví podmínky spolupráce mezi klientem

a konzultantem.

Začít pracovat je možné až po podepsání jasné a přesné smlouvy, kde se vymezí, co jeden očekává od toho druhého, kde se stanoví

způsob práce, cíle, mechanismy vyhodnocení dosažených cílů, časové rozpětí práce, obecný plán všech činností a praktické detaily

konzultací.   

Bod 2. Počáteční fáze práce a konzultací   

První prací, kterou konzultant realizuje, je vyhodnocení sociopolitického kontextu, v kterém bude působit. Vyhodnocení se realizuje

pomocí kvantitativních a kvalitativních výzkumů veřejného mínění a statistické analýzy dostupných dat, volebních výsledků atd.

My sami neprovádíme výzkumy veřejného mínění, i když přímo dohlížíme na rozvoj kvalitativních studií, focus groups a dalších. Způsob,

kterým pracujeme, je využít místních společností, které se výzkumy veřejného mínění zabývají. S těmito společnostmi, které musejí mít

důvěru jak klienta, tak konzultanta, vytvoříme základní výzkum, tak aby bylo možné provést hloubkovou statistickou analýzu. Z

kvalitativních a kvantitativních studií, statistické analýzy dat a analýzy perspektiv kampaně, provedeme obecné vyhodnocení. Na jeho

základě pak vytvoříme obecnou strategii kampaně.

   

Bod 3. Osa kampaně: strategie

  

Politický marketing je metoda, jak vytvořit dobrou volební kampaň. Opírá se o politologii, politickou sociologii a komunikaci. Rozdíly mezi

ním a komerčním marketingem jsou vetší než jejich podobnosti. Není pravda, že politický marketing vyrábí vyprázdněné a kosmetické

kampaně, zaměřené jen na zevnějšek. Naopak, kampaně vytvářené dobrými konzultanty mají silné obsahy, věrně zachovávají historickou

identitu strany, respektují osobnost kandidáta a nabízejí rozumné návrhy, směřující k rozvoji zemí. Zobrazit celý článek

Bod 4. Implementace strategie  

Strategie se používá v různých dimenzích, které musí být podpořeny dobrým organizačním schématem.

Na začátku je oblast produkce. V ní vyrábíme všechny materiály kampaně. Tištěné materiály, fotografie, loga a grafický vzhled, slogan,

reklamní znělku, spoty. Obvykle má tuto oblast na starosti reklamní agentura.

My nespolupracujeme s reklamními agenturami, ale s produkčními společnostmi. V nejhorším případě pracujeme s agenturami, které

zajistí, že nebudou generovat paralelní strategii založenou na reklamních kritériích. V naší společnosti konzultant definuje způsoby

komunikace založené na strategii, dohlíží a koordinuje grafickou úpravu, společně s kreativci navrhuje texty a spoty.

Konzultant podporuje přenesení sdělení do grafického stylu a argumentů. Kandidátovi radí v jeho mediálních vystoupeních, zajišťuje

pozornost rozhlasu a televize, pomáhá mu s přípravou mluvených projevů.

Konzultant rozděluje role a funkce pro členy týmu. Vytváří „war room“ pro potřeby taktických porad a monitoringu kampaně tak, aby

bylo možné dělat rychlá rozhodnutí a komunikovat a působit na tisk s maximální efektivitou. Shromažďuje informace související s

kampaní: informace, které se týkají našeho kandidáta a jeho protivníků.

     

Bod 5. Organizace     

Vedle konzultanta musí existovat organizace (strana), která dokáže pracovat nezávisle. Konzultant může pomoct zvýšit efektivitu práce

politických stran.

Naše společnost organizuje semináře a školení v technikách volební kampaně, které mohou zvýšit efektivitu práce členů ve volební

kampani. Také nabízíme pomoc s pořádáním mítinků, utvářením kandidátova týmu a další.

Druhy práce

Zvládáme několik druhů práce s využitím veškerého času konzultanta. V nejintenzivnější a také nejdražší části konzultant pracuje na plný

úvazek v terénu, od začátku kampaně až do dne voleb.

Existují také doplňující druhy práce. Je nutné připomenout, že prostřednictvím internetu můžeme odvést velkou část náplně kampaně, a

to zejména správou sociálních sítí. Můžeme navrhnout úvodní výzkum a na počítači spravovat databázi, statisticky ji vyhodnocovat,

analyzovat přes program SPSS. Na počítači můžeme definovat strategii kampaně, vytvářet návrhy práce, psát, texty, zprávy, titulky ke

spotům. Je možné posílat a přijímat znělky a spoty ve formátu mp3, fotografie v jpg, Corelu a dalších formátech, vytvářet televizní spoty

na DVD atd.

Zajímavou možností je také kombinace konzultací za přítomnosti konzultanta a konzultací na dálku.

Žádnou možnost dopředu nevylučujeme.

Abychom mohli udržovat profesionální přístup k práci, potřebujeme od klienta znát jeho potřeby, politickou orientaci, jeho politické,

organizační a ekonomické zdroje. Jedině tak se můžeme přiblížit ideálnímu způsobu poradenství pro jeho potřeby a cíle.

    

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBPolitické poradenství
Poradenství

LCB - Politické poradenství

© 2015 LCB Political Consulting

Site Menu Náš přístup k poradenství v kampaních

Naše společnost nabízí poradenské služby pro

volební kampaně

   

Pracujeme na velkém množství kampaní pro různé strany v

latinskoamerických a evropských zemích. Každá kampaň je jedinečná,

každá strategie je specifická a každý sociokulturní kontext každé země

má své vlastní charakteristiky. I přes tyto rozdíly zůstává stále stejný

náš způsob práce a naše metodologie. Dokážeme být ale také velmi

flexibilní v přístupu k speciálním případům, které vyžadují vlastní

řešení. Na následujících řádcích bychom vám proto chtěli naši práci,

metodologii a přístupy představit.  

Bod 1. Dohoda a definice pravidel spolupráce

mezi klientem a konzultantem     

Slovní dohoda, podrobná definice pravidel spolupráce mezi klientem

a konzultantem, explicitní stanovení cílů, úkolů, časového plánu,

logistiky, plánu práce, ekonomických podmínek. Podpis smlouvy či

písemné dohody, kde se stanoví podmínky spolupráce mezi klientem

a konzultantem.

Začít pracovat je možné až po podepsání jasné a přesné smlouvy, kde

se vymezí, co jeden očekává od toho druhého, kde se stanoví způsob

práce, cíle, mechanismy vyhodnocení dosažených cílů, časové rozpětí

práce, obecný plán všech činností a praktické detaily konzultací.   

Bod 2. Počáteční fáze práce a konzultací   

První prací, kterou konzultant realizuje, je vyhodnocení

sociopolitického kontextu, v kterém bude působit. Vyhodnocení se

realizuje pomocí kvantitativních a kvalitativních výzkumů veřejného

mínění a statistické analýzy dostupných dat, volebních výsledků atd.

My sami neprovádíme výzkumy veřejného mínění, i když přímo

dohlížíme na rozvoj kvalitativních studií, focus groups a dalších.

Způsob, kterým pracujeme, je využít místních společností, které se

výzkumy veřejného mínění zabývají. S těmito společnostmi, které

musejí mít důvěru jak klienta, tak konzultanta, vytvoříme základní

výzkum, tak aby bylo možné provést hloubkovou statistickou analýzu.

Z kvalitativních a kvantitativních studií, statistické analýzy dat a

analýzy perspektiv kampaně, provedeme obecné vyhodnocení. Na

jeho základě pak vytvoříme obecnou strategii kampaně.

   

Bod 3. Osa kampaně: strategie

  

Politický marketing je metoda, jak vytvořit dobrou volební kampaň.

Opírá se o politologii, politickou sociologii a komunikaci. Rozdíly mezi

ním a komerčním marketingem jsou vetší než jejich podobnosti. Není

pravda, že politický marketing vyrábí vyprázdněné a kosmetické

kampaně, zaměřené jen na zevnějšek. Naopak, kampaně vytvářené

dobrými konzultanty mají silné obsahy, věrně zachovávají historickou

identitu strany, respektují osobnost kandidáta a nabízejí rozumné

návrhy, směřující k rozvoji zemí. Zobrazit celý článek

Bod 4. Implementace strategie  

Strategie se používá v různých dimenzích, které musí být podpořeny

dobrým organizačním schématem.

Na začátku je oblast produkce. V ní vyrábíme všechny materiály

kampaně. Tištěné materiály, fotografie, loga a grafický vzhled, slogan,

reklamní znělku, spoty. Obvykle má tuto oblast na starosti reklamní

agentura.

My nespolupracujeme s reklamními agenturami, ale s produkčními

společnostmi. V nejhorším případě pracujeme s agenturami, které

zajistí, že nebudou generovat paralelní strategii založenou na

reklamních kritériích. V naší společnosti konzultant definuje způsoby

komunikace založené na strategii, dohlíží a koordinuje grafickou

úpravu, společně s kreativci navrhuje texty a spoty.

Konzultant podporuje přenesení sdělení do grafického stylu a

argumentů. Kandidátovi radí v jeho mediálních vystoupeních, zajišťuje

pozornost rozhlasu a televize, pomáhá mu s přípravou mluvených

projevů.

Konzultant rozděluje role a funkce pro členy týmu. Vytváří „war room“

pro potřeby taktických porad a monitoringu kampaně tak, aby bylo

možné dělat rychlá rozhodnutí a komunikovat a působit na tisk s

maximální efektivitou. Shromažďuje informace související s kampaní:

informace, které se týkají našeho kandidáta a jeho protivníků.

     

Bod 5. Organizace     

Vedle konzultanta musí existovat organizace (strana), která dokáže

pracovat nezávisle. Konzultant může pomoct zvýšit efektivitu práce

politických stran.

Naše společnost organizuje semináře a školení v technikách volební

kampaně, které mohou zvýšit efektivitu práce členů ve volební

kampani. Také nabízíme pomoc s pořádáním mítinků, utvářením

kandidátova týmu a další.

Druhy práce

Zvládáme několik druhů práce s využitím veškerého času konzultanta.

V nejintenzivnější a také nejdražší části konzultant pracuje na plný

úvazek v terénu, od začátku kampaně až do dne voleb.

Existují také doplňující druhy práce. Je nutné připomenout, že

prostřednictvím internetu můžeme odvést velkou část náplně

kampaně, a to zejména správou sociálních sítí. Můžeme navrhnout

úvodní výzkum a na počítači spravovat databázi, statisticky ji

vyhodnocovat, analyzovat přes program SPSS. Na počítači můžeme

definovat strategii kampaně, vytvářet návrhy práce, psát, texty, zprávy,

titulky ke spotům. Je možné posílat a přijímat znělky a spoty ve

formátu mp3, fotografie v jpg, Corelu a dalších formátech, vytvářet

televizní spoty na DVD atd.

Zajímavou možností je také kombinace konzultací za přítomnosti

konzultanta a konzultací na dálku.

Žádnou možnost dopředu nevylučujeme.

Abychom mohli udržovat profesionální přístup k práci, potřebujeme

od klienta znát jeho potřeby, politickou orientaci, jeho politické,

organizační a ekonomické zdroje. Jedině tak se můžeme přiblížit

ideálnímu způsobu poradenství pro jeho potřeby a cíle.

    

Spojte se s námi:     lcb@costabonino.com
LCBpolitické poradenství